[Kisebb betűméret] [Nagyobb betűméret] Főoldal

Szerzői jogok:

Azzal, hogy belép a www.igyjartam.hu (továbbiakban: igyjartam.hu) oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója weboldalunknak.
Az igyjartam.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlapon található alkotások (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, hírlevél stb.) az igyjartam.hu tagjainak (Huszár István, Sárhelyi András, Szilágyi Levente) szellemi terméke, így kizárólagos tulajdonukat képezi. Az igyjartam.hu előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és/vagy értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. Az oldal teljes egészében, a hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt, pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. Az igyjartam.hu domainnév, szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az igyjartam.hu. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.


Adatvédelem:

Az igyjartam.hu kötelezi magát arra, hogy a weboldalon regisztrált felhasználók adatait (email cím, név, egyéb adat) semmilyen formában nem teszi közzé, nem szolgáltatja ki harmadik személynek. Ez a nyilatkozat érvényét veszti abban az esetben, ha az adat tulajdonosa önszántából teszi közzé, publikálja adatait a honlapon. Amennyiben egy látogató által készített elem bekerül az "így jártam" menüpontba, akkor ezt, a készítője által delegált azonosítóval jelöljük. Ez lehet e-mail cím, név, becenév, stb., amiben előzőleg vele írásban megegyeztünk. A közzétett adatok valódiságáért a felhasználók felelnek, az igyjartam.hu oldal üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a felhasználok által közzétett adatokért.

Vendégkönyv és fórum:

A vendégkönyvben, illetve a fórumban szereplő hozzászólásokért a tulajdonosa (hozzászóló) felel. A hozzászóló fórumbeli hozzászólásai erejéig lemond szerzői jogáról: sem anyagi sem más jellegű követeléssel nem élhet. A felhasználónév nem adható el és nem ruházható át.
A moderátorok és az oldal üzemeltetői (igyjartam.hu és annak tagjai) fenntartják maguknak a jogot a közerkölcsöt, jóérzést, tartalomidegen és törvényt sértő felszólalások törlésére, a megnyitott téma (topic) bezárására, a regisztráció törlésére. A moderátorok döntése fellebbezhetetlen, de ígéretet tesznek arra, hogy alapos ok nélkül nem törölnek témát, hozzászólást és regisztrációt. A moderátorok jogosultak a hozzászólás és a téma (topic) törlésére, a felhasználó ideiglenes vagy végleges kitiltására, valamint regisztráció törlésére.
A fórumban, valamint a vendégkönyvben tiltott minden olyan beavatkozás, amely:
  1. Hátrányosan változtatja meg a vendégkönyv és a fórum megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
  2. A kultúrált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások ( ez érinti a felhasználói nevet és a megadott adatokat is).
  3. Ha a hozzászólás jogszabályba ütközik, jogszabálysértésre buzdít.
  4. Ha a hozzászólás faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást sért.
  5. A szerzői és szomszédos jogok (vagy általában a hatályos magyar jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb. jogosulatlan használatának elősegítése (pl. regisztrációs szám, crack megosztása, linkelés ezeket tartalmazó weblapokra) használatára buzdítás, segítségkérés ezek beszerzésében, használatában.
A hozzászólók, a látogatók és a regisztrált tagok tudomásul veszik a fent leírtakat és vállalják a szabályok betartását.

Budapest,2006.02.05. igyjartam.hu